องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้"
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
find_in_page วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 นายทองดี มังคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และชาวบ้าน ลงพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำภู เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมการทวนสอบจากจังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
photo ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo ขอเชิญร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยเสริมผิวทาง Aspaltic Concrete สายนาสีนวล - ถ้ำสิงห์ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยเสริมผิวทาง Aspaltic Concrete สายนาสีนวล - ถ้ำสิงห์ บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ขอนยูง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากสายบ้านผัง 3 ใหม่ ถึงสายบ้านผัง 4 เก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
insert_drive_file เชิญชวนยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายบ้านผัง 3 ใหม่ ถึงสายบ้านผัง 4 เก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางบรรจง-หน้าบ้านนายนิติกร หมู่ที่ 7 บ้านหนองเจริญ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม