องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
นายฤทธิกร ศรีนวล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายฐิติพันธ์ บุญวิเทียน
นายช่างโยธา
นายจักรกฤณ์ แก้วอาษา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชาญณรงค์ สำแดงไชย
คนงานทั่วไป
นางสาวนิลปัทม์ สุขรมย์
คนงานทั่วไป