องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box ฝ่ายสภา
นายลิเดก จันทร์โพนงาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 093-0824659
นายเจษฎา ชุมแวงวาปี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 098-2122712
นายสมาน ธนาคุณ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 098-1261276
นายจำปี บุญทน
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 082-8546042
นางสุนิสา สำแดงไชย
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 081-7992404
นางสุวรรณี บุญนาม
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 082-1568376
นายบุญจันทร์ ศรีลาวงค์
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 080-1069129
นางทิพวรรณ กีศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 086-2342163
นายประครอง ภูลายยาว
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 062-1243052
นายสายันต์ คำหาญพล
ส.อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 061-1250038
นายนิรันดร์ ดอนสมพงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 081-0612256
นายแดง ลือจันดา
ส.อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 085-7509887
นางพิกุล ภูพาดหิน
ส.อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 093-4529473
นายจุลจักร อัคเทพ
ส.อบต. หมู่ที่ 14
โทร : 084-7995651