องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1