องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
folder การตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง.
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566